Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Stanowisko robocze PRO2

Opis

 • Urządenie przemysłowe do znakowania obiektów wielkogabarytowych
 • Wersja wolnostojąca
 • Może być wyposażony w urządzenie e-SolarMark+ FL

Specyfikacja techniczna

 • do znakowania metali i tworzyw sztucznych
 • rozmiar pola roboczego 500x700mm, płyta mocująca z rowkami w kształcie litery T
 • stół roboczy wychylny
 • pole znakowania: 70x70mm, 100x100mm, 150x150mm lub 300x300mm
 • automatycznie otwierana osłona strefy roboczej
 • automatycznie sterowany ruch lasera w osi Z 400 mm (240mm dla pola 150x150mm oraz 35 mm dla pola 300x300 mm)
 • pointer wskazujący obwiednię zaprojektowanego znaku/grupy znaków na przedmiocie w celu szybkiej weryfikacji położenia
 • układ diod laserowych umożliwiający łatwe ustawienie położenia lasera względem powierzchni znakowanego przedmiotu
 • komputer PC zintegrowany
 • waga stanowiska (z laserem) - 450 kg

Opcje

 • Wyciąg oparów z obszaru znakowania
 • Standardowa przystawka obrotowa, umożliwiająca znakowanie na przedmiotach cylindrycznych "po obwodzie".