Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Stanowisko robocze PRO2

Opis

  • Urządenie przemysłowe do znakowania obiektów wielkogabarytowych
  • Wersja wolnostojąca
  • Może być wyposażony w urządzenie e-SolarMark+ FL

Specyfikacja techniczna

  • do znakowania metali i tworzyw sztucznych
  • rozmiar pola roboczego 500x700mm, płyta mocująca z rowkami w kształcie litery T
  • stół roboczy wychylny
  • pole znakowania: 70x70mm, 100x100mm, 150x150mm lub 300x300mm
  • automatycznie otwierana osłona strefy roboczej
  • automatycznie sterowany ruch lasera w osi Z 400 mm (240mm dla pola 150x150mm oraz 35 mm dla pola 300x300 mm)
  • pointer wskazujący obwiednię zaprojektowanego znaku/grupy znaków na przedmiocie w celu szybkiej weryfikacji położenia
  • układ diod laserowych umożliwiający łatwe ustawienie położenia lasera względem powierzchni znakowanego przedmiotu
  • komputer PC zintegrowany
  • waga stanowiska (z laserem) - 450 kg

Opcje

  • Wyciąg oparów z obszaru znakowania
  • Standardowa przystawka obrotowa, umożliwiająca znakowanie na przedmiotach cylindrycznych "po obwodzie".