Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Polityka Jakości

SOLARIS LASER S.A. jest producentem urządzeń do znakowania laserowego oraz świadczy usługi laserowego grawerowania.

Mając świadomość, iż zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania naszej firmy na rynku, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Polityki Jakości stanowiącej integralną część naszej strategii.
Firma Solaris Laser S.A. dba o satysfakcję Klientów, uwzględnia potrzeby odbiorców i rynku oraz wymagania prawne.

Główne filary Polityki Jakości Solaris Laser S.A.:

  • Relacje z klientami
    Przejrzyste zasady współpracy, partnerskie kontakty, precyzyjne określenie rynku i identyfikację potrzeb Klienta.
  • Kadra
    Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, profesjonalistów w swoich dziedzinach, mających świadomość odpowiedzialności za jakość pracy wykonywanej w ramach powierzonych im obowiązków.
  • Technologie
    Nowoczesne produkty i usługi wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne. Nieustanne poszerzanie oferty.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie odpowiednich warunków i środków dla realizacji ustanowionej Polityki Jakości oraz prawidłowego funkcjonowania i stałego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 oraz zapewnia, że cele zawarte w Polityce Jakości będą realizowane przez wszystkich pracowników Solaris Laser S.A.

Wydanie: 3

Prezes Zarządu
dr inż. Lech Boruc
Warszawa, 05.06.2017r.