Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Laserowe znakowanie części samochodowych, numerów seryjnych i kodów data matrix

Laserowe znakowanie jest technologią często stosowaną w branży motoryzacyjnej.  Produkowane części samochodowe oraz podzespoły  wymagają trwałego oznaczenia ich producenta, naniesienia znaków homologacyjnych, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych. W związku z automatyzacją montażu pojazdów na elementach znakowane są kody datamatrix i  kody kreskowe jak również oznaczenia czytelne dla człowieka niezbędne dla rynku wtórnego.

W przemyśle motoryzacyjnym wykorzystywane są zróżnicowane materiały takie jak tworzywa sztuczne, metale, czy szkło. Ponieważ naniesione na nie oznaczenia muszą być nie tylko czytelne, ale i trwałe, doskonałą technologią dla tej branży jest laserowe znakowanie. Duże doświadczenie w aplikacjach laserowych firmy Solaris Laser S.A. w branży „automotive components” daje gwarancję wyboru optymalnego rozwiązania dla wymagań klienta. Co istotne, nanoszenie numerów seryjnych i innych informacji na częściach samochodowych nie ma negatywnego wpływu na trwałość i jakość samego podzespołu.