Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Kontakt

Solaris Laser Sp. z o.o.

ul. Farbiarska 39
02-862 Warszawa
NIP 522-000-38-59

Produkcja Urządzeń Laserowych

tel.: 22 307 18 51
e-mail: sales@solarislaser.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000994691, BDO 000057538
Kapitał zakładowy/wpłacony 12 000 000 PLN