Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Wdrożenie technologii produkcji przemysłowych urządzeń do laserowego znakowania, kodowania i grawerowania

DOTACJE NA INNOWACJE
 
 
Program Operacyjny Innowcyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
 
 
Tytuł projektu:  Wdrożenie technologii produkcji przemysłowych urządzeń do laserowego znakowania, kodowania i grawerowania
                                                                                                                                       
 
Umowa o dofinansowanie nr:                 UDA-POIG.04.03.00-00-750/11-00
 
Wartość projektu:                                 3 926 400,00 PLN 
Udział Unii Europejskiej:                       1 411 297,50 PLN
Okres realizacji:                                   2012 - 2014
 
Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji przemysłowych urządzeń do laserowego znakowania, kodowania i grawerowania oraz uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych i ulepszonych produktów. Nowa technologia jest rezultatem prac badawczych opracowanych przez zespoły badawcze Spółki, w wyniku prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i projektowych. Rozwiązania technologiczne opracowane przez Spółkę, które zostaną zastosowane w planowanym do realizacji projekcie zostały zgłoszone do ochrony praw własności przemysłowej w postaci dwóch zgłoszeń patentowych: pn. „Urządzenie laserowe do znakowania i/lub kodowania przedmiotów” zgłoszone do Urzędu Patentowego RP dn. 26.07.2009 r. pod nr 388619 oraz pn. „Sposób sterowania ruchem układu wykonawczego w przestrzeni dwuwymiarowej, zwłaszcza dla znakowarek laserowych i układ do stosowania tego sposobu” zgłoszone do Urzędu Patentowego RP dn. 07.08.2009 r. pod nr 388751.
 
 
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
Informacji o realizowanym przez SOLARIS LASER S. A. projekcie udziela:
 
Pan Grzegorz Bielecki
Dyrektor Zarządzający
 
SOLARIS LASER Spółka Akcyjna
ul. Wynalazek 6
02 – 677 Warszawa