Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Pompowany diodowo laser ciała stałego z modulacją dobroci przygotowany do integracji z systemami znakującymi

Umowa podpisana dn.: 18.06.2014.

Umowa nr.: INNOTECH-K3/H13/7/226050/NCBR/14.

Ramy projektu: Projekt wykonywany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH Narodowego Centrum badań i Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu: 800 000,- zł

Dofinansowanie:  288 000,- zł

Współwykonawcy:  brak

Termin realizacji projektu: 01.01.2014. – 31.12.2015.