Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Opracowanie innowacyjnych urzadzeń optoelektronicznych do ultraszybkiej mikroobróbki laserowej stosowanej w operacjach identyfikacji wyrobów w zautomatyzowanych procesach wytwarzania.

DOTACJE NA INNOWACJE
 
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
 
Tytuł projektu:  Opracowanie innowacyjnych urzadzeń optoelektronicznych do ultraszybkiej mikroobróbki laserowej stosowanej w operacjach identyfikacji wyrobów w zautomatyzowanych procesach wytwarzania.
                                                                                                                                       
Umowa o dofinansowanie nr:                 POIR.01.01.01.-00-0014/16-00
 
Wartość projektu:                               5 389 092,29 PLN 
Udział Unii Europejskiej:                     3 421 506,73 PLN
Okres realizacji:                                 2016 - 2018
 
Opis inwestycji:

Celem projektu jest opracowanie i rozwój prototypu typoszeregu urządzeń optoelektronicznych do ultraszybkiej mikroobróbki laserowej, stosowanej w operacjach identyfikacji wyrobów w zautomatyzowanych procesach wytwarzania. Zaprojektowana zostanie uniwersalna platforma dla nowej linii urządzeń oraz bazujące na niej prototypy trzech urządzeń znakujących, zaadoptowane do potrzeb zidentyfikowanych grup docelowych. Na podstawie uzyskanych wyników projektu wnioskodawca rozpocznie produkcję i wdroży na rynek produkt cechujący się nowością w skali międzynarodowej.

Nowa generacja systemów będzie stanowiła przełom na rynku, pozwalając na ich zastosowanie w aplikacjach niedostępnych do tej pory dla tego typu urządzeń. Istotą nowości będzie nieznany dotychczas poziom wydajności wynikający ze skrócenia czasu operacji znakowania/kodowania (o 40%) oraz ze wzrostu zdolności do ich powtarzania (o 100%). Wysoka wydajność, przyjazna obsługa, niższe zużycie energii oraz monitorowana praca minimalizująca czasy przestoju  pozwolą na integrację nowych systemów z najszybszymi liniami produkcyjnymi występującymi w wielu sektorach przemysłu.

 
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
Informacji o realizowanym przez SOLARIS LASER S. A. projekcie udziela:
 
Pan Grzegorz Bielecki
Dyrektor Zarządzający
 
SOLARIS LASER Spółka Akcyjna
ul. Farbiarska 39
02 – 862 Warszawa