Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Modułowa głowica lasera impulsowego z kompensacją efektów cieplnych do zastosowań w znakowarkach laserowych

W dniu 30.05.2012 r. Solaris Laser S.A. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę nr INNOTECH-K1/IN1/4/156909/NCBR/12 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Modułowa głowica lasera impulsowego z kompensacją efektów cieplnych do zastosowań w znakowarkach laserowych”
Liderem Projektu jest Solaris Laser S.A. a Współwykonawcą projektu Instytut Optoelektroniki, Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 540 000,00 zł
Dofinansowanie Wykonawców projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 1 200 000,00 zł